การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Manage Account

2. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ NetworkSolutions.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

3. ในส่วนของ Updates & Alerts ทำการคลิกที่เมนู nsWebAddress และเลือก Manage Domain Names

4. ทำเครื่องหมายติ๊กที่ Designated DNS จากนั้นคลิก Apply Changes

5. ในส่วนของ Move Domain Name Servers คลิกที่ปุ่ม Move DNS

6. กำหนดค่า Nameserver ที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Move DNS

7. ยืนยันการเปลี่ยน Nameserver โดยคลิกที่ปุ่ม Edit DNS

8. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NetworkSolutions.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles