วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

การ Upload Files to Current Directory ใน File Manager ขั้นแรกคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกที่เมนู  File Manager

3. คลิกที่ public_html

4. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลือกคลิกไฟล์ไหนก็ได้ขึ้นมาก่อน และเลือกติ๊กที่ช่อง selected (เป็นการเลือกไฟล์ทั้งหมด) จากนั้นคลิกที่ Clipboard

5. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard จากนั้นคลิก Empty Clipboard

6. ที่ด้านล่างให้ คลิกที่ Upload Files

7. คลิกที่ Drop files here or click to upload

8. จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Open

9. เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Upload

10. จะขึ้นแสดงผลดังภาพ จากนั้นคลิกที่ Exit    เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles