วิธีอัปโหลดไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Upload file DirectAdmin

ใน Control Panel ของ DirectAdmin นั้น จะมี File Manager ไว้สำหรับจัดการไฟล์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปบน server ได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหัวข้อ System Info & Files

ไปยังตำแหน่งที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปบน server

คลิกที่ไอคอน Upload files

คลิกที่ Drop files here or click to upload

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Open

คลิกที่ UPLOAD

จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนว่าไฟล์ดังกล่าวได้อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมาย X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

หมายเหตุ : สำหรับบริการ shared hosting ของทาง hostatom จะมีการจำกัดขนาดไฟล์อัปโหลดไว้ที่ 2 GB หากไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดมีขนาดมากกว่า 2 GB แนะนำให้ใช้วิธีการอัพโหลดไฟล์ด้วย FTP โดยสามารถใช้ผ่านโปรแกรม FileZilla หรือ WinSCP แทนได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles