วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail ใน plesk

คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมลผู้ใช้ เพื่อใช้งานใน control panel ของ plesk ได้โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.หน้าเมนูหลัก control panel ของ plesk ที่เมนูทางซ้ายมือให้คลิกที่ Mail

3.หน้า Mail ที่แท้บ Email Address คลิกที่ Create Email Address เพื่อสร้างบัญชีอีเมลใหม่

4. ที่แท้บ General ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • Email address: ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ
  • Password: ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ หรือต้องการให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติให้คลิกที่ปุ่ม Generate หากต้องการแสดงรหัสผ่านให้คลิกที่ปุ่ม Show
  • Confirm Password: ใส่รหัสผ่านที่ใส่ในช่อง New Password อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่าน
  • Mailbox: กำหนดขนาดหรือพื้นที่ของกล่องจดหมาย หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งมาให้ เลือก Default size (100MB) แต่ถ้าต้องการกำหนดเองให้เลือก Another size แล้วใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ
  • The maximum number of outgoing email messages: กำหนดจำนวนอีเมลที่ส่งออกไป หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งมาให้ เลือก Default (100 messages per hour) แต่ถ้าต้องการกำหนดเองให้เลือก Custom value for mailbox แล้วใส่จำนวนอีเมลที่ต้องการ และถ้าไม่ต้องการกำหนดจำนวนการส่งอีเมลให้เลือก Unlimited
  • Description in Plesk: ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม (จะใส่ไม่ใส่ก็ได้)

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5. ระบบจะแสดงบัญชีอีเมลที่สร้างขึ้น ดังภาพ

6.วิธีเข้าใช้งานอีเมลให้พิมพ์ webmail. แล้วตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ยกตัวอย่างเช่น webmail.yourdomain.com
ระบบจะเข้าสู่หน้าล็อกอิน ให้ใส่ username กับ password อีเมลที่สร้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม Login

7.ระบบจะเข้าสู่หน้าจัดการอีเมล ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles