วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail ใน Plesk

คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานอีเมลเพื่อใช้งานใน control panel ของ Plesk ได้ตามคู่มือ วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail ใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่เมนู Mail

3. หน้า Mail ที่แท็บ Email Address คลิกที่ Create Email Address เพื่อสร้างบัญชีอีเมลใหม่

4. ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • Email address: ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการ
  • External email address: กรอกอีเมลอื่นของคุณ เช่น gmail, hotmail หรืออีเมลอื่นๆ ไว้ใช้สำหรับ reset รหัสผ่าน
  • Password: ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ หรือต้องการให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติให้คลิกที่ปุ่ม Generate หากต้องการแสดงรหัสผ่านให้คลิกที่ปุ่ม Show
  • Confirm Password: ใส่รหัสผ่านที่ใส่ในช่อง New Password อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่าน
  • Mailbox: กำหนดขนาดหรือพื้นที่ของกล่องจดหมาย หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งมาให้ เลือก Default size (Unlimited) จะสามารถรับอีเมลได้เรื่อยๆ แต่ไม่เกินพื้นที่ของตัวบริการที่ใช้งานอยู่ หากต้องการกำหนดเองให้เลือก Another size แล้วใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ
  • The maximum number of outgoing email messages: กำหนดจำนวนอีเมลที่ส่งออกไป หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งมาให้ เลือก Default (100 messages per hour) แต่ถ้าต้องการกำหนดเองให้เลือก Custom value for mailbox แล้วใส่จำนวนอีเมลที่ต้องการ และถ้าไม่ต้องการกำหนดจำนวนการส่งอีเมลให้เลือก Unlimited
  • Description in Plesk: ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม (จะใส่ไม่ใส่ก็ได้)

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5. ระบบจะแสดงบัญชีอีเมลที่สร้างขึ้น ดังภาพ

6. วิธีเข้าใช้งานอีเมลให้เปิด Web Browser ไปที่ URL http://webmail.domain.com (อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ domain.com เป็นชื่อเว็บของคุณด้วยนะ)

7. จะขึ้นหน้า Login คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยการกรอกบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน ของคุณ แล้วกดปุ่ม LOGIN เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

8. ระบบจะเข้าสู่หน้าจัดการอีเมล ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles