วิธีการตั้งค่าการกรองสแปมอีเมลใน plesk

คุณสามารถตั้งค่าการกรองสแปมเมลและอีเมลโฆษณาได้ โดยใช้ control panel ของ plesk  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.หน้าเมนูหลัก control panel ของ plesk ที่เมนูทางซ้ายมือให้คลิกที่ Mail

3.เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4.เลือกแท้บ Spam Filter ติ๊กถูกที่ Switch on spam filtering for this email address เพื่อเปิดการใช้งานตัวกรอง
โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

  • Mark spam messages by adding following text to message subject: ใส่ข้อความเพื่อบอกว่าอีเมลนี้เป็นสแปม ยกตัวอย่างเช่น ***SPAM***
  • Delete all spam message: ลบข้อความสแปมทั้งหมดออกจากกล่องจดหมาย
  • Move spam to the spam folder: นำสแปมอีเมลไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์สแปม

หากไม่ต้องการตั้งค่าใดเพิ่มเติมแล้วให้กดปุ่ม Apply

แต่หากต้องการตั้งค่าการกรองสแปมขั้นสูงเพิ่ม ให้คลิกที่ Show Advanced Settings

ใน Show Advanced Settings มีรายละเอียด ดังนี้

  • Filter Sensitivity: ตัวสแปมฟิลเตอร์จะทำการนับเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของเนื้อหาและหัวข้อในแต่ละบรรทัดของอีเมลที่ส่งมา ยิ่งมีจำนวนอีเมลที่มีข้อความซ้ำๆ หรือเหมือนกันมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเป็นสแปมอีเมลก็มีมากขึ้นเท่านั้น ปกติแล้วตัวสแปมฟิลเตอร์จะถูกตั้งไว้อยู่ที่ 7 หากได้รับอีเมลที่มีข้อความซ้ำๆ กันถึง 7 ครั้ง สแปมฟิลเตอร์จะจัดให้อีเมลฉบับนั้นเป็นอีเมลสแปม ยิ่งตัวเลขที่กำหนดน้อยลงเท่าใด การทำงานของสแปมฟิลเตอร์ก็มีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น สำหรับการตั้งค่าให้ใส่ตัวเลขที่ช่อง Spam filter sensitivity
  • White List: ใส่บัญชีอีเมลที่อนุญาตให้ส่งมาได้ โดยไม่ต้องให้ระบบเช็คว่าเป็นสแปม
  • Black List: ใส่บัญชีอีเมลที่คิดว่าจะเป็นสแปม โดยให้ทำการบล็อคบัญชีอีเมลนี้

กดปุ่ม Apply

5.ระบบจะแสดงข้อความว่าการตั้งค่าได้ถูกบันทุกเรียบร้อยแล้ว ดังรูป คลิกที่ปุ่ม OK

6. ระบบจะกลับสู่หน้า Mail และมีข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles