วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี FTP ใน DirectAdmin

Change FTP password DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี FTP ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่บัญชี FTP ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง Enter Password จากนั้นคลิกที่ MODIFY

ระบบจะการแจ้งว่ารหัสผ่านของบัญชี FTP ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles