วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ใน DirectAdmin

หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP คุณสามารถเปลี่ยนได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ FTP Management ในหมวด Account Manager

คลิกที่บัญชี FTP ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

กำหนดรายละเอียดการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • Current DirectAdmin Password – กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในปัจจุบัน
  • Enter new password – กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่จะเปลี่ยน
  • เลือกว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ส่วนไหน โดยติ๊กถูกที่ DirectAdmin Account, Main FTP Account หรือ Main Database Account

จากนั้นคลิกที่ SUBMIT

ระบบจะการแจ้งว่ารหัสผ่านของบัญชี FTP ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles