วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP

หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP คุณสามารถเปลี่ยนได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกเมนู FTP Management

3. คลิกที่ CREATE FTP ACCOUNT  เพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน

4. ระบุรายละเอียดสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ดังนี้

  • กรอกรหัสผ่านใหม่ของคุณในช่อง FTP Username
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง Enter Password
  • จากนั้นคลิกที่ CREATE

5. ตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นคลิกที่ Exit  เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles