วิธี Update Disk Usage ใน DirectAdmin Control Panel

เนื่องจาก DirectAdmin จะทำการ Update พื้นที่การใช้งานให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง บางครั้งลูกค้าได้ เพิ่ม/ลบ ข้อมูล จึงทำให้พื้นที่การใช้งานที่แสดงบน DirectAdmin ไม่ตรงกับพื้นที่การใช้งานจริง ซึ่งคุณสามารถ Update พื้นที่การใช้งาน ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เครื่องหมาย   ข้างๆ Disk Space เพื่อ Update Disk Usage ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles