วิธีการ Deploy Node.js Appication ใน Plesk

ในกรณีที่ต้องการนำไฟล์ node.js ที่สร้างไว้ไปใช้งานบน control panel: Plesk สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ File => ใน File Manager => เลือก Directory httpdocs

3. ลบไฟล์ทั้งหมดในนี้ออก เพื่อเตรียมไว้สำหรับวางไฟล์ node.js โดยติ๊กถูกหน้าชื่อไฟล์ทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove ดังภาพ

4. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อสอบถามว่าต้องการลบจริงๆ หรือไม่ หากต้องการลบให้ตอบ Yes

5. เมื่อลบเรียบร้อยแล้วให้ทำการอัพโหลดไฟล์ โดยคลิกที่ Upload

6. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดจากนั้นคลิกที่ Open

7. ไฟล์ที่เลือกจะถูกอัพโหลดลงบน Directory ที่เลือกไว้

8. ที่แถบเมนูทางซ้ายมือ เลือก Websites & Domains => เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ => Node.js ดังภาพ

9. ที่ Application Startup File คลิกที่ app.js ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

10. คลิกที่ Enable Node.js เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นทดสอบเปิดเว็บโดยคลิกที่ชื่อเว็บ ดังภาพ

11. ระบบจะแสดงผลลัพท์ ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles