วิธีตั้งค่าการกรอง spam อีเมลใน SPAM Filters บน DirectAdmin

Setting spam mail DirectAdmin

หากต้องการตั้งค่าการกรอง spam อีเมล หรืออีเมลโฆษณาต่างๆ ผ่าน SPAM Filters ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ SPAM Filters ในหมวด E-mail Manager

กำหนดรายละเอียด e-mail filters และ options ที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Block

รายละเอียดในหมวด E-mail Filters

 • Block By – เลือกการกรอง spam อีเมลที่ต้องการ
  • E-mail – กรองอีเมลจากบัญชีอีเมลที่ระบุไว้
  • Domain – กรองอีเมลจากโดเมนที่ระบุไว้
  • Stop word – กรองอีเมลจากคำหรือกลุ่มคำที่ระบุไว้
  • Size – กรองอีเมลจากขนาดของอีเมลที่ระบุไว้ (รวมถึงไฟล์ที่แนบมากับอีเมลด้วย)
 • Value – กำหนดค่าการกรองอีเมล (ขึ้นอยู่กับการกรอง spam อีเมลที่เลือกใน Block By)
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น E-mail – ระบุบัญชีอีเมลที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Domain – ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Stop word – ระบุคำหรือกลุ่มคำที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Size – ระบุขนาดของอีเมลที่ต้องการกรอง

รายละเอียดในหมวด Options

 • Adult filter – หากต้องการเปิดระบบกรองคำสำหรับข้อความแนวผู้ใหญ่ (เว็บผู้ใหญ่ เรื่องเพศ หรือ 18+) ให้ติ๊กถูกที่หน้า Disable (เมื่อติ๊กถูกแล้วข้อความ Disable จะเปลี่ยนเป็น Enable)
 • Action for filter matches – เลือกวิธีการกรองอีเมล
  • Drop E-mail – ไม่รับอีเมลที่กรองแล้ว
  • Send to spambox – ย้ายอีเมลที่กรองแล้วไปยัง spambox

ระบบจะแจ้งว่าได้ตั้งค่าการกรองอีเมลแล้ว และแสดงรายการการกรองอีเมลที่ได้เพิ่มไว้ ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles