วิธีการตั้งค่าการกรอง SPAM E-Mail

คุณสามารถตั้งค่าการกรอง Spam E-Mail และ E-Mail โฆษณา ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. ในเมนูหมวด E-Mail Management ให้คลิกที่เมนู Spam Filters

2. ในหน้า SPAM Filters ให้ใส่รายละเอียดข้อมูล E-Mail Filters ที่เราต้องการป้องก้นไม่ให้ E-Mail เหล่านั้นถูกส่งเข้ามาในกล่อง Inbox ของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Block a specific e-mail address: สำหรับระบุบัญชี Email ที่เราต้องการกรอง จากนั้นกดปุ่ม Block
  • Block mail from an entire domain: สำหรับระบุชื่อโดเมนที่เราต้องการกรอง จากนั้นกดปุ่ม Block
  • Block all e-mail containing the word: สำหรับระบุคำ หรือกลุ่มคำที่เราต้องการกรอง จากนั้นกดปุ่ม Block
  • Block all e-mail larger than: สำหรับระบุขนาดของ E-Mail รวมถึง Attechment ที่ใหญ่เกินไปที่เราไม่ต้องการรับจากนั้นกดปุ่ม Block
  • Enable adult filter: สำหรับ เปิดระบบกรองคำสำหรับข้อความแนวเว็บผู้ใหญ่ เรื่องเพศ หรือ 18+ จากนั้นกดปุ่ม Ednable ให้เป็น Disable
  • Action for filter matches: สำหรับเลือกวิธีที่จะกรอง Email ซึ่งมีสองวิธีคือ Drop Email ไม่ต้องการับ Email ที่กรองเลย หรือ Send to spambox ย้าย E-Mail ที่ได้รับไปยัง Spambox

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save

3. แสดงรายการกรองที่เราได้เพิ่มไว้ ให้เราสามารถลบได้

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?