วิธีตั้งค่าการกรอง spam อีเมลใน DirectAdmin

Setting spam mail DirectAdmin

หากต้องการตั้งค่าการกรอง spam อีเมล หรืออีเมลโฆษณาต่างๆ ผ่าน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ SPAM Filters ในหมวด SPAM Filters

กำหนดรายละเอียด e-mail filters และ options ที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Block

รายละเอียดในหมวด E-mail Filters

 • Block By – เลือกการกรอง spam อีเมลที่ต้องการ
  • E-mail – กรองอีเมลจากบัญชีอีเมลที่ระบุไว้
  • Domain – กรองอีเมลจากโดเมนที่ระบุไว้
  • Stop word – กรองอีเมลจากคำหรือกลุ่มคำที่ระบุไว้
  • Size – กรองอีเมลจากขนาดของอีเมลที่ระบุไว้ (รวมถึงไฟล์ที่แนบมากับอีเมลด้วย)
 • Value – กำหนดค่าการกรองอีเมล (ขึ้นอยู่กับการกรอง spam อีเมลที่เลือกใน Block By)
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น E-mail – ระบุบัญชีอีเมลที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Domain – ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Stop word – ระบุคำหรือกลุ่มคำที่ต้องการ
  • กรณีที่เลือกการกรอง spam อีเมลใน Block By เป็น Size – ระบุขนาดของอีเมลที่ต้องการกรอง

รายละเอียดในหมวด Options

 • Adult filter – หากต้องการเปิดระบบกรองคำสำหรับข้อความแนวผู้ใหญ่ (เว็บผู้ใหญ่ เรื่องเพศ หรือ 18+) ให้ติ๊กถูกที่หน้า Disable (เมื่อติ๊กถูกแล้วข้อความ Disable จะเปลี่ยนเป็น Enable)
 • Action for filter matches – เลือกวิธีการกรองอีเมล
  • Drop E-mail – ไม่รับอีเมลที่กรองแล้ว
  • Send to spambox – ย้ายอีเมลที่กรองแล้วไปยัง spambox

ระบบจะแจ้งว่าได้ตั้งค่าการกรองอีเมลแล้ว และแสดงรายการการกรองอีเมลที่ได้เพิ่มไว้ ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles