วิธีเพิ่มค่า TXT Record สำหรับ Google Search Console ใน DirectAdmin

ในการใช้งาน Google Search Console ทาง Google จะให้ค่า TXT Record มา ซึ่งผู้ใช้จะต้องนำค่าที่ได้มานั้นไปใส่ในส่วนของ DNS Setting

สำหรับผู้ใช้ Control Panel: DirectAdmin มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. ที่ Your Account เลือก DNS Management

3. ที่ Add Domain Records ในช่อง TXT ให้ใส่ ชื่อโดเมน พร้อมทั้งค่าที่ได้รับมาจาก Google จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add

4. ค่าจะถูกเพิ่ม ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles