วิธีดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์ใน DirectAdmin

คุณสามารถดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์ใน Directadmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Site Summary / Statistics / Logs ในหมวด System Info & Files

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการดูสถิติการใช้งาน

ระบบจะแสดงรายละเอียดสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละเดือน

หากต้องการดูรายละเอียดสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเดือนนั้นๆ ให้คลิกที่เดือนที่ต้องการจะดูสถิติ

ระบบจะแสดงรายละเอียดสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเดือนที่เลือก

Was this article helpful?

Related Articles