วิธีระงับการใช้งานบัญชีอีเมลใน DirectAdmin

deactivate email account DirectAdmin

หากคุณต้องการระงับการใช้งานบัญชีอีเมลของผู้ไช้สำหรับ control panel ที่เป็น DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

ติ๊กถูกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการจะระงับ

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าบัญชีอีเมลดังกล่าวได้ถูกระงับแล้ว โดยจะมีไอคอน suspend อยู่ต่อท้ายบัญชีอีเมล

***หมายเหตุ จดหมายที่ส่งเข้ามายังบัญชีอีเมลที่ถูกระงับจะถูกตีกลับทั้งหมด

Was this article helpful?

Related Articles