วิธีระงับการใช้งานบัญชี E-Mail ใน DirectAdmin

คุณสามารถระงับการใช้งานบัญชี E-Mail ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. ที่ E-mail Manager คลิกเมนู E-mail Account

3. คลิก เลือก E-mail Account ที่ต้องการระงับการใช้งานบัญชี E-mail

จากนั้น เลือก Suspend

4. สถานะ Suspended หรือระงับเอาไว้จะระบุค่าเป็นเครื่องหมาย    และจดหมายที่ที่ส่งเข้ามาที่บัญชีที่ถูกระงับจะถุกตีกลับทั้งหมด

Was this article helpful?

Related Articles