วิธีใช้งาน Password protect directories ใน Directadmin Control Panel

Password Protected Directories เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory ต่างๆของคุณ โดยการตั้งชื่อและรหัสผ่านในการเข้าถึง Directory ที่ต้องการป้องกัน

คุณสามารถใช้งาน Password protect directories ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือก Password Protected Directories

3. คลิก Find a Directory to Password Protect ซึ่งเป็นลิงค์ไปยัง File Manager

4. เลือก Protect ของ Directory ที่ต้องการตั้งค่าการป้องกัน

5. ตั้งค่าต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน Directory ดังนี้

  • กรอกข้อความที่เราต้องการให้แสดงตอนที่ระบบสอบถาม User และ Password ในการเข้าสู่ Directory นี้ในช่อง Protected Directory Prompt เช่น กรอกข้อความว่า You Have to Login to Enter This Directory
  • กรอก Username ในช่อง Set/Update User
  • กรอก Password ในช่อง and Password
  • กรอก Password อีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Re-Enter Password

6. ทำเครื่องหมายถูกเลือก Protection Enabled จากนั้นคลิก Save

7. เมื่อมีการเข้าใช้งาน Directory ที่ได้ตั้งค่าป้องกันไว้ ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?