วิธีตั้ง password protect directories ใน DirectAdmin

Password protect directories DirectAdmin

Password protected directories เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง directory ต่างๆ ของคุณ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Password Protected Directories ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ ADD PROTECTED DIRECTORY

กำหนดค่าที่จะใช้ป้องกัน directory

  • Path – เลือก directory ที่ต้องการให้ป้องกัน
  • Protected Directory Prompt – กำหนดข้อความที่ต้องการให้แสดงตอนเมื่อจะมีการเข้าสู่ directory ที่ป้องกันไว้
  • Set/Update User – กำหนด username ที่จะใช้ login
  • Password – กำหนดรหัสผ่านที่จะใช้ login

เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ PROTECT

ระบบจะแจ้งว่าการป้องกัน directory ที่เลือกถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้เมื่อมีการเข้าใช้งาน directory ที่ได้ตั้ง password protect directories ไว้ ระบบจะแสดงหน้าแจ้งเตือนดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles