การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ WordPress

สำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องการส่งอีเมลผ่าน WordPress แล้วอีเมลไปกองกันอยู่ที่ กล่องรับเมลขยะ หรือเมลส่งไม่ถึงเลย ทำให้ผู้รับปลายทางไม่รู้ว่าอีเมลไปไหน ไม่ได้รับข้อความ คุณสามารถแก้ไขด้วยการเปลี่ยนวิธีการส่งออกอีเมลเป็นแบบ SMTP จะช่วยให้อีเมลที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสอีเมลตกไปยังกล่อง อีเมลขยะ โดยใช้วิธีดังนี้

ก่อนเริ่มการตั้งค่าให้สร้างบัญชี E-Mail ที่ต้องการให้ส่งผ่านบัญชีนี้ก่อน
อ้างอิงขั้นตอนการสร้างบัญชี E-Mail กับ DirectAdmin
https://kb.hostatom.com/content/643/

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail ใน plesk
https://kb.hostatom.com/content/5405/

เว็บไซต์หลายแห่งมักจะตั้ง E-Mail ลักษณะนี้ด้วย บัญชีชื่อ
noreply@yourcompany.com
automail@yourcompany.com
mailbot@yourcompany.com

เผื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าบัญชี E-Mail ที่ส่งข้อความมาเป็นบัญชีอัตโนมัติ จะลองใช้ไอเดียชื่อด้านบนก็ได้นะ

เรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มขั้นตอนการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ WordPress

ขั้นตอนการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ WordPress

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบในส่วนจัดการ WordPress ยกตัวอย่างเช่น http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin/

2. ค้นหา Plugins => Add New  จากนั้นพิมพ์ที่ช่อง Keyword: WP Mail SMTP จากนั้นคลิก Install Now

3. คลิก Activate

4. คลิก Settings เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

5. กำหนดรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

  • From Email : ระบุ Email Account ที่ต้องการ *** แนะนำให้เป็น account เดียวกับที่คุณใช้งาน (SMTP Username) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับอีเมลที่ถูกส่งไปยังปลายทาง ทำให้มีโอกาสตกกล่อง junk น้อยลง***
  • From Name : ระบุชื่อผู้ส่ง
  • Mailer : ให้เลือกอีเมลที่ใช้บริการ แนะนำให้เลือกเป็น other SMTP
  • SMTP Host : ระบุชื่อ hostname หรือ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งาน
  • SMTP Port : กำหนด Port การเชื่อมต่อเป็น 25
  • Encryption : เลือก None
  • Auto TLS : ให้เลื่อนมาทางซ้าย เพื่อเปิดการใช้งาน หรือ ON
  • Authentication : ให้เลื่อนมาทางซ้าย เพื่อเปิดการใช้งาน หรือ ON
  • SMTP Username : ระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมล
  • SMTP Password : ระบุรหัสผ่านผู้ใช้งาน

จากนั้นคลิก Save Settings 

ทดสอบการส่งเมล

ทดสอบว่าค่าที่เราตั้งไว้นั้นสามารถใช้ได้หรือไม่ โดยมีวิธีการทดสอบง่ายๆ ดังนี้

1. ไปที่แท้บ Email Test ที่ Send To ให้ใส่อีเมลผู้รับ จากนั้นคลิกที่ Send Mail

2. หากการตั้งค่าถูกต้องอีเมลจะถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางที่เราตั้งไว้ตอนแรก โดยจะแสดงค่า ดังภาพ

3. ไปเช็คอีเมลปลายทางของผู้รับว่าโดเมนได้รับจดหมายหรือไม่

Was this article helpful?

Related Articles