วิธี export ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

Export database phpMyAdmin

หากต้องการ export ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin สามารถทำได้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ export

คลิกที่ Export

เลือก Export Method เป็น Quick เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ export ใน format จากนั้นคลิกที่ Go

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลที่ export ไว้ในเครื่อง

Was this article helpful?

Related Articles