วิธี import ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin

Import database phpMyAdmin

หากต้องการ import ฐานข้อมูลใน phpMyAdmin สามารถทำได้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนอื่นให้เตรียมไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้ export ไว้

login เข้าใช้งาน phpMyAdmin

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ import

คลิกที่ Import

คลิกที่ Choose File

เลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้ export ไว้ จากนั้นคลิกที่ Open

คลิกที่ Go

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูก import เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles