วิธี login เข้าใช้งาน phpMyAdmin ใน DirectAdmin

Login phpMyAdmin DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ login เข้าใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ phpMyAdmin ในหมวด Extra Features

กรอก Username และ Password ที่ใช้ login เข้า phpMyAdmin จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะเข้าสู่หน้าฐานข้อมูลของ phpMyAdmin ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles