วิธีการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลใน DirectAdmin

คุณสามารถลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด MySQL Management

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูล

ติ๊กถูกที่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบสิทธิ์ออกจากการใช้งานฐานข้อมูล

คลิก Delete

คลิกที่ Delete เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles