วิธีการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลใน DirectAdmin

หากผู้ใช้มีผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถลบออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ MySQL Management ในหมวด MySQL Management

คลิกที่ฐานข้อมูลที่ต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูลออก

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการลบ

คลิก Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบผู้ใช้ที่เลือกออกจากฐานข้อมูลขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบผู้ใช้ดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles