วิธีการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลใน DirectAdmin

คุณสามารถลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการ login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel ที่เว็บไซต์ของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่ MySQL Management

3. คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูล

4. คลิกทำเครื่องหมาย ในตำแหน่งชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบสิทธิ์ออกจากการใช้งานฐานข้อมูล

5. คลิก Delete

6. คลิก Delete เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles