วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Account

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน E-mail Account ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2.ที่ E-mail Management คลิกเมนู E-mail Account

3. คลิก Change จาก E-mail Account ที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่าน

4.  ระบุรหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยนลงใน Enter New Password และยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ช่อง Re-Enter Password จากนั้นคลิก Modify

5.คลิก Click HERE to go back เพื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน E-mail Account

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?