วิธีการเปลี่ยน Password Email ใน DirectAdmin

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน E-mail Account ได้ผ่านทาง Control Panel DirectAdmin โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

2. ดูในส่วนของ E-mail Management ให้คลิกที่เมนู E-mail Accounts

3.  เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ (+)

4. คลิก Change Password/Username จาก E-mail Account ที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่าน

5.  ระบุรหัสผ่านที่ต้องการจะเปลี่ยนลงในช่อง Password โดยรหัสผ่านที่เปลี่ยนนั้น ควรหลีกเลี่ยงรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย จากนั้นคลิก SAVE เพื่อเริ่มการเปลี่ยนรหัสผ่าน

6. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้น สามารถนำรหัสผ่านใหม่นี้ login เข้าใช้งานอีเมลได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles