วิธีเปลี่ยนชื่ออีเมล/รหัสผ่านของบัญชีอีเมลใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่ออีเมลหรือรหัสผ่านของบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ + ที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนชื่ออีเมล/รหัสผ่าน

คลิกที่ Change Password/Username

กำหนดชื่ออีเมลที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง Username หรือกำหนดรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง Password (รหัสผ่านที่เปลี่ยนนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย) จากนั้นคลิก SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตข้อมูลของบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles