วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกเมนู Create/Restore Backups

3. เลือกไฟล์ที่คุณทำการ Backup ข้อมูลไว้ดังรูป หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ Backup เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คุณใช้ FTP อัพโหลดไฟล์ Backup ไปยังแฟ้ม /backups ก่อน

อ้างอิงวิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP

4. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Restore จากนั้นคลิก Restore Selected Items

5. ระบบจะแจ้งยืนยันเมื่อดำเนินการ Restore เสร็จสมบูรณ์

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?