วิธี restore ข้อมูลสำหรับ user ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้ control panel ของ DirectAdmin ระดับ user สามารถ restore ข้อมูลที่ได้ทำการ backup ไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create/Restore Backups ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ RESTORE BACKUP

เลือก backup ที่ต้องการ restore ในหัวข้อ Backup

ติ๊กถูกที่ข้อมูลที่ต้องการ restore ในหัวข้อ Restore Options เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ RESTORE

รายละเอียดข้อมูลการ restore

หมวด Website Data
———————————————

 • Domains Directory
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลในแฟ้ม logs, private_html, public_ftp, public_html, และ stats รวมไปถึง Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Subdomain Lists
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูล Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด Email
———————————————

 • POP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่าและชื่อบัญชี E-mail ในทุกเว็บไซต์ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Forwarders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Forwarders ในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Autoresponders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Autoresponders และข้อความตอบกลับอัตโนมัติในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Vacation Messages
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Vacation Messages และข้อความตอบกลับในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • E-mail Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่าในทุก E-mail รวมไปถึงการตั้งค่า catch-all e-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด FTP
———————————————

 • FTP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ชื่อบัญชี FTP ที่คุณสร้างจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล (เฉพาะบัญชีเท่านั้นไม่รวมถึงไฟล์)
 • FTP Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่า FTP ที่คุณกำหนดไว้จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าให้ Anonymous สามารถใช้งาน FTP ได้

หมวด Databases
———————————————

 • Back up all User Databases
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ บัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าฐานข้อมูล MySQL ทั้งหมดจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Databases Data
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL ที่คุณสร้างจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด Trash
———————————————

 • Deleted Trash Data
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลที่ถูกลบอยู่ในถังขยะจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

ระบบจะแจ้งว่ากำลังดำเนินการ restore backup ดังกล่าวอยู่ ให้ผู้ใช้รอการแจ้งเตือนเมื่อการ restore เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อระบบทำการ restore เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแจ้งเตือนขึ้นที่ชื่อผู้ใช้ตรงมุมขวาบนดังภาพตัวอย่าง โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนนั้นได้

Was this article helpful?

Related Articles