วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Package

คุณสามารถสร้างและจัดการ Web Hosting Package ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2.  คลิกที่เมนู Manage User Package

3. คลิกที่ ADD PACKAGE

4. ระบุค่าและกำหนดค่าต่างๆตามที่คุณต้องการ

แนะนำ : ไม่ควรให้เปิดการใช้งาน Cron Jobs และ DNS Control กับ User ทั่วไป

5.  ระบุชื่อ Package จากนั้นคลิก SAVE

การลบ Packages

1. เลือก Manage User Package

2. เลือก Packages ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

3. คลิกที่ DEKETE เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles