วิธีเปลี่ยนชื่อ package ใน DirectAdmin

Change package name Directadmin

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อ package ที่ได้เพิ่มไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่ package ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

กำหนดชื่อของ package ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนชื่อ package ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ package จาก testpackage เป็น secondpackage)

Was this article helpful?

Related Articles