วิธีลบผู้ใช้ใน DirectAdmin

Delete user DirectAdmin

หากมีผู้ใช้ที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่ไม่ได้ต้องการใช้งานแล้ว สามารถลบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบผู้ใช้ขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบผู้ใช้ที่เลือกแล้ว ให้คลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles