วิธี reset suspension message ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถ reset suspension message ที่ได้แก้ไขไปใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Suspension Message ในหมวด Account Manager

คลิกที่ RESET

ระบบจะแจ้งว่าได้ reset suspension message แล้ว (suspension message จะยังไม่ reset ในทันที ให้ผู้ใช้ refresh หน้าเว็บก่อน suspension message ถึงจะกลับไปแสดงเป็นค่าเริ่มต้น)

Was this article helpful?

Related Articles