วิธีใช้ WordPress Toolkit บน Plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ กับทางโฮสอะตอม และใช้งาน Control Panel เป็น Plesk ใน Control Panel นี้จะมี WordPress Toolkit เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับเว้บ WordPressของผู้ใช้ได้อย่างสะดวก และง่ายมากขึ้น

สำหรับการใช้งาน WordPress Toolkit มีดังนี้

 1. การ Scan บน WordPress Toolkit บน Plesk
 2. การ Refresh, Detach และ Remove บน WordPress Toolkit บน Plesk
 3. การแก้ไขหรือดู Database บน WordPress Toolkit บน Plesk
 4. การใช้งาน Theme บน WordPress Toolkit บน Plesk
 5. การใช้งาน Plugin บน WordPress Toolkit บน Plesk
 6. การเปิด-ปิดการใช้งาน Debugging บน WordPress Toolkit บน Plesk
 7. การเปิด-ปิดการใช้งาน Maintenance mode บน WordPress Toolkit บน Plesk
 8. การเปิด-ปิดการใช้งาน Caching (nginx) บน WordPress Toolkit บน Plesk
 9. การเปิด-ปิดการใช้งาน Search engine indexing บน WordPress Toolkit บน Plesk
 10. การ Login และตั้งค่า Administrator บน WordPress Toolkit บน Plesk
 11. การ Update บน WordPress Toolkit บน Plesk
 12. การตรวจสอบ Secure Status บน WordPress Toolkit บน Plesk
 13. การติดตั้ง WordPress ผ่าน WordPress Toolkit บน Plesk

Was this article helpful?

Related Articles